Viralliset tutkimukset ja lausunnot

Kennelliiton ylläpitämän Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISA-ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä. Ohjelman tavoitteena on myös turvata eri rotujen geneettistä monimuotoisuutta, joka mahdollistaa rotujen terveyden kannalta parempien jalostusvalintojen tekemisen. Tutkimalla lemmikit ennen jalostuskäyttöä rajoitetaan haitallisten geenien leviämistä. On hyvä muistaa, että tutkimuksia ei tehdä pelkästään jalostussyistä, vaan tutkimusten tuloksista on hyötyä myös oman koiran terveyden hoitamisessa.

Rotuyhdistykset pitävät yllä jalostuksen tavoiteohjelmaa, jossa määritellään rotukohtaisten jalostustavoitteiden lisäksi suositukset jalostuskoirien terveystarkastuksista. Usein rotuyhdistykset tukevat jäsentensä koirien terveystutkimuksia rahallisesti kuittia vastaan, tämä kannattaa varmistaa omasta rotuyhdistyksestä tutkimusten tekemisen jälkeen.

Virallisia tutkimuksia voivat tehdä ainoastaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan nimittämät eläinlääkärit. Virallisten tutkimukset tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Tilaa ennen virallisiin terveystutkimuksiin tuloa sähköinen ennakkolähete täältä: https://www.kennelliitto.fi/tilaaterveystutkimus. Mikäli olet Kennelliiton jäsen, voit tilata lähetteen myös Omakoira-mobiilisovelluksella.

Viralliset tutkimukset ja lausunnot

Kennelliiton ylläpitämän Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISA-ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä. Ohjelman tavoitteena on myös turvata eri rotujen geneettistä

Lue lisää »

Virallinen sydämen ultraäänitutkimus

Joissain roduissa jalostukseen käyttämisen edellytyksenä on sydämen ultraäänitutkimus. Tutkimuksissa voidaan myös selvittää koiran aiemmassa kuuntelussa havaittujen sivuäänten laatua. Tutkimuksessa selvitetään mistä ja kuinka vakavasta sydänsairaudesta

Lue lisää »

Viralliset polvitutkimukset

Virallinen polvitutkimus eli polvilumpioluksaatiotutkimus ei vaadi koiran rauhoittamista. Polvitutkimuksen pohjalta Kennelliitosta saatava lausunto on voimassa pysyvästi, mikäli tutkimus on tehty aikaisintaan koiran ollessa kolmen vuoden

Lue lisää »

Virallinen selkäröntgen

Koira on mahdollista tuoda selkäröntgeniin 1 vuoden ikäisenä, jolloin kennelliitto myöntää lausunnon synnynnäisistä selkämuutoksista.  2 vuotta täyttäneelle koiralle tehdyn tutkimuksen pohjalta lausunto annetaan myös muista

Lue lisää »

Viralliset silmätutkimukset

Virallisen silmätutkimuksen ikäraja on rotukohtainen. Joidenkin rotujen PEVISA edellyttää, että koira on tutkimushetkellä 1 vuoden ikäinen ja toisilla tätä ikärajaa ei ole. Mikäli tutkimus tehdään

Lue lisää »

Virallinen sydämen kuuntelu

Sydäntutkimuksen pohjalta saatu lausunto on voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisesti. Tutkimus on osalle roduista pakollinen ja osalle vapaaehtoinen. Tutkimuksella tavoitellaan koirilla esiintyvien sydänsairauksien ehkäisyä. Tutkimuksessa koiran

Lue lisää »

Veriryhmä- ja geenitestit

Teemme näytteenottoa lukuisien eri laboratorioiden geenitestejä varten. Monien geenitestejä tekevien laboratorioiden ohjeistus on, että asiakas tilaa ennen näytteenottoa heidän kauttaan lähetteen ja maksaa heille maksun.

Lue lisää »

Varaa aika

Huomaathan, että kaikki aikamme eivät ole varattavissa nettiajanvarauksessa. Jos et löydä tarvitsemaasi palvelua, ole hyvä ja ota yhteyttä klinikkaan.
Olet nyt varjossa STAGING ("staging2"). Poistu