Sairaalapalvelut

Päiväsairaala

Klinikoillamme on päiväsairaalaosasto, jossa sairas tai leikkauksesta toipuva lemmikki on tarvittaessa koko päivän henkilökuntamme valvonnan alla. Tyypillisesti lemmikki jää päiväsairaalaan esim. rajun oksentelun tai ripuloinnin

Lue lisää »

Eläinlääkäripäivystys 24/7

Eläin­lää­kä­ri­päi­vys­tyk­seen voi tulla kuka ta­han­sa paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta, eikä saa­pu­mi­seen tar­vi­ta eril­lis­tä lä­he­tet­tä omal­ta eläin­lää­kä­ril­tä. Eläin­lää­kä­ri­päi­vys­tyk­seen kan­nat­taa kui­ten­kin mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan soit­taa etu­kä­teen, jotta voim­me val­mis­tau­tua po­ti­laan

Lue lisää »

Veripankki

Klinikalla, jolla on veripankki, on va­ras­tos­sa on jat­ku­vas­ti tar­jol­la pu­na­so­lu­ja ja plas­maa, joil­la au­tam­me esi­mer­kik­si äkil­li­ses­tä ane­mias­ta, va­ka­vas­ta tu­leh­duk­ses­ta tai kyyn­pu­re­mas­ta kär­si­viä koi­ria.

Lue lisää »

Verensiirrot

Yleisimpiä verensiirrosta apua saaneita potilaita ovat mm. vakavasta anemiasta tai hyytymistekijöiden puutteesta kärsivät koirat, rotanmyrkkyä syöneet, käärmeen pureman saaneet tai onnettomuuteen joutuneet koirat.

Lue lisää »

Tehohoito

Te­ho­hoi­dos­sa eläi­men ter­vey­den­ti­laa tark­kail­laan jat­ku­vas­ti vuo­ro­kau­den ym­pä­ri, po­ti­las­ta lää­ki­tään, ruo­ki­taan ja sen hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­di­taan tar­kas­ti hel­lää huo­len­pi­toa unoh­ta­mat­ta. Te­ho­hoi­to­va­li­koi­maan kuu­luu muun muas­sa hap­pi­kaap­pi pie­nil­le koi­ril­le

Lue lisää »

Sairaalahoito 24/7

Osa päivystyspotilaista jää sairaalahoitoon yön yli tai jopa pidemmäksi aikaa, jos se on toipumisen ja hoidon kannalta suositeltavaa. Sairaalassa pystymme monitoroimaan potilaita tarkasti ja tarjoamaan

Lue lisää »

Eläinlääkäripäivystys

Eläin­lää­kä­ri­päi­vys­tyk­seen voi tulla kuka ta­han­sa paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta, eikä saa­pu­mi­seen tar­vi­ta eril­lis­tä lä­he­tet­tä omal­ta eläin­lää­kä­ril­tä. Eläin­lää­kä­ri­päi­vys­tyk­seen kan­nat­taa kui­ten­kin mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan soit­taa etu­kä­teen, jotta voim­me val­mis­tau­tua po­ti­laan

Lue lisää »

Varaa aika

Huomaathan, että kaikki aikamme eivät ole varattavissa nettiajanvarauksessa. Jos et löydä tarvitsemaasi palvelua, ole hyvä ja ota yhteyttä klinikkaan.
Olet nyt varjossa STAGING ("staging2"). Poistu